Η μεγεθυμένη μορφή των Αυτοκόλλητων Σημάτων Doming . Τα Σήματα μπορούν να λάβουν μεγάλες διαστάσεις έως 30 Χ 40 cm . Κατάλληλες χρήσεις είναι όπου υπάρχουν μεγάλες επιφάνειες όπως πόρτες ψυκτικών θαλάμων και φορτηγά και όπου πρέπει να φαίνεται το θέμα από μακριά όπως σε κούτες μεταφοράς φαγητού delivery.